Rekisteriseloste ja tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä

Iberia Inkasso -Lupalakimies palvelu
Calle Marbella 41
29640 Fuengirola
info(a)lupalakimies.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tomas Susi
tomas.susi(a)lupalakimies.fi

3. Rekisterin nimi

Lupalakimies palvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttö

Palvelu on yrityksille tarkoitettu verkkopalvelu, jonka käyttämiseksi yrityksen edustajan on rekisteröidyttävä palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjä on vastuussa salasanansa salassapidosta, sekä sillä tapahtuneesta palvelun käyttämisestä.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa palvelun tuottamisessa.

Palveluun rekisteröityneet käyttäjät ovat käyttäjärekisterissä.
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti palvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi, maksu valvontaan, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin tarkoituksiin.
Palvelun toteuttamisessa voidaan käyttää kolmansia osapuolia.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Sähköpostiosoite sekä muut tunnistautumistiedot
 • Rekisteröidyn yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, kaupunki, maakunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • Lakimieskäyttäjän kyseessä ollessa yleiset lakimiehen ja työnantajan toimintaan liittyvät tiedot, kuten lakimiehen nimi, koulutus ja kokemusvuodet, yrityksen nimi ja Y-tunnus, yrityksen osoite, henkilön ja yrityksen kuvaus, kotisivun osoite sekä mahdolliset sosiaalisen median linkit, sekä profiilikuva
 • Käyttäjän lähettämät tarjouspyyntöilmoitukset sisältäen asian kuvauksen
 • Lakimieskäyttäjän lähettämät tarjoukset
 • Lakimieskäyttäjän lähettämät kommentit ja kysymykset
 • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • Palvelun käyttäjien antamat referenssit lakimieskäyttäjästä

Nämä verkkosivut käyttävät kävijäseurantaan tarkoitettua kolmannen osapuolten tarjoamaa Google Analytics -ohjelmaa, joka on Google, Inc. -yhtiön tarjoama palvelu. Kävijäseurannan tuottama tieto auttaa meitä kehittämään verkkosivujamme. Seurannan toteuttamiseksi Google Analytics käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivustomme tunnistaa tietokoneesi, kun palaat näille verkkosivuille tai selailet niitä. Evästeisiin tallentuva tieto on nimetöntä, ja se koskee muun muassa sivuston kävijämääriä, sitä miltä verkkosivulta kävijät ovat sivustolle tulleet ja sitä, millä sivustomme sivuilla he käyvät. Lisätietoa Google Analytics -ohjelmasta on osoitteessa http://www.google.com/analytics/. Voit muuttaa selaimesi asetuksia niin, että selaimesi ei tallenna verkkosivustojen lähettämiä evästeitä tai pyytää sinulta luvan ennen evästeiden tallentamista.

6. Säännön mukaiset tiedonlähteet

Käyttäjän rekisteröityessä ja myöhemmin mahdollisesti antamat tiedot sekä toisten käyttäjien antamat arviot sekä kommentit.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään pääosin verkkotallennuspalvelussa, jota suojataan SSL-tekniikalla ja jonka varmennetut palvelimet sijaitsevat Suomessa. Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Ainoastaan Palvelun ylläpitäjällä on käyttöoikeus rekisteriin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

9. Rekisterin tarkastus-, korjaus-, kielto- ja valitusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai niistä poistetaan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuvat ottamalla yhteyttä. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen etujen toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjä saa vastustamisesta huolimatta käsitellä henkilötietoja, jos käsittelyyn on huomattavan tärkeä ja perusteltu syy tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä myös valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan tietosuojasääntelyä.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Käyttäjä voi myös päivittää omat tietonsa suoraan palvelusta internetsivuilta palvelumme salliessa.

Tietosuojasi on meille tärkeä

Kunnioitamme asiakkaiden yksityisyyden suojaa. Olemme sitoutuneet toiminnassamme noudattamaan soveltuvia tietosuoja- ja muita lakeja sekä asetuksia. Nämä tietosuojaperiaatteet selostavat, mitä tietoja keräämme tuotteiden ja palveluiden käytön yhteydessä, ja miten sellaista tietoa käytetään. Tietosuojaperiaatteissa esiintyvä termi ”henkilötieto” viittaa kaikkeen tietoon, joka on yhdistettävissä yksittäiseen luonnolliseen henkilöön. ”Lupalakimies”.

Joillakin tuotteilla ja palveluilla voi olla omia henkilörekistereitään, joilla on oma rekisteriselosteensa tai tietosuojaperiaatteensa. Yksittäisen palvelun yhteydessä voidaan lisäksi antaa lisätietoja kyseisen palvelun yhteydessä kerättävistä henkilö- ja muista tiedoista sekä niiden käsittelystä. Mikäli annetut tiedot ovat ristiriidassa tämän selosteen kanssa, yksittäisen palvelun yhteydessä annetut tiedot ovat ensisijaisia.

Jatkamalla tämän sivuston käyttöä tai toimittamalla meille henkilötietoja tai klikkaamalla ”hyväksyn” riippuen websivusta, palvelusta tai applikaatiosta jota käytät, annat nimenomaisen hyväksymisen ja sitoudut samalla siihen, että henkilötietojasi voidaan käsitellä tässä tietosuojaperiaatteessa ja rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Mikäli et hyväksy tämän tietosuojaperiaatteen sisältöä, pyydämme sinua lopettamaan sivuston tai palvelun käytön sekä pyydämme, että et toimita meille henkilötietojasi, etkä myöskään anna hyväksymistäsi millään muulla tavalla.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilötietojasi kerätään rekisteröityessäsi meidän tuotteiden tai palveluiden käyttäjäksi, tuotteiden ja palveluiden myynnin ja niiden käytön yhteydessä sekä meidän tuotteiden ja palveluiden promootioiden ja myyntikampanjoiden yhteydessä.

Henkilötietojasi voidaan kerätä ja päivittää myös kolmansien osapuolten ylläpitämistä rekistereistä, esimerkiksi Väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämästä kielto rekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä. Lupalakimies palvelu kerää muun muassa seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

 • Tekniset tiedot Vaikka lupalakimies ja meidän sivustoja voi useimmiten selailla ilman, että sinun täytyy rekisteröityä tai muuten tunnistautua, selaimesi toimittaa Lupalakimies palvelulle tiettyjä tietoja, esimerkiksi käyttämäsi IP-osoitteen, selailun ajankohdan, miltä sivuilta olet tulossa, millä sivuilla vierailet, mitä linkkejä käytät ja mitä mainoksia tai muita sisältöjä olet katsonut. Lupalakimies palvelun tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä voi syntyä myös muuta teknisluonteista tietoa, jota keräämme. Lupalakimies palvelu käyttää internet-sivustoillaan evästeitä (”cookie”), joiden käytöstä annetaan lisätietoja alempana kohdassa ”Käyttäjän tunnistus ja evästeiden käyttö”.
 • Kävijäseuranta Nämä verkkosivut käyttävät kävijäseurantaan tarkoitettua kolmannen osapuolten tarjoamaa Google Analytics -ohjelmaa, joka on Google, Inc. -yhtiön tarjoama palvelu. Kävijäseurannan tuottama tieto auttaa meitä kehittämään verkkosivujamme. Seurannan toteuttamiseksi Google Analytics käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivustomme tunnistaa tietokoneesi, kun palaat näille verkkosivuille tai selailet niitä. Evästeisiin tallentuva tieto on nimetöntä, ja se koskee muun muassa sivuston kävijämääriä, sitä, miltä verkkosivulta kävijät ovat sivustolle tulleet ja sitä, millä sivustomme sivuilla he käyvät. Lisätietoa Google Analytics -ohjelmasta on osoitteessa http://www.google.com/analytics/. Voit muuttaa selaimesi asetuksia niin, että selaimesi ei tallenna verkkosivustojen lähettämiä evästeitä tai pyytää sinulta luvan ennen evästeiden tallentamista.
 • Asiakkaan toimittamat tiedot Lupalakimies palvelu voi kerätä tuotteidensa ja palveluidensa yhteydessä seuraavia tietoja: asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, email-osoite ja muut yhteystiedot, joita tarvitaan mm. tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen, asiakasviestintään ja käyttäjien tunnistamiseen, sekä asiakkaan tallentamat kuvat yms. Voimme kerätä myös ns. demografiatietoja esim. ikä, sukupuoli, kieli, asuinaluetta kuvaavat tiedot, sekä mieltymyksiäsi, toivomuksiasi ja antamisia lupia ja suostumuksia kuvaavia tietoja sekä muita vastaavia tietoja, joita tarvitsemme mm. tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja voidaksemme tarjota sinulle kohdennettuja palveluita. Joidenkin palveluidemme yhteydessä sinulla voi olla mahdollisuus antaa muita henkilöitä koskevia tietoja, esimerkiksi silloin, kun haluat meidän toimittavan tuotteen tai palvelun toiselle vastaanottajalle.
 • Asiakkuuteesi ja sopimussuhteeseesi liittyvät tiedot Keräämme ja pyydämme tietoja asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvistä asioista, esimerkiksi tilaamiisi, ostamiisi ja/tai käyttämiisi tuotteisiin ja palveluihin, sopimuksiin, yhteydenottoihin, asiakasvalituksiin, sekä muiden palveluiden tarjontaan ja käyttöön liittyviä tietoja, tuotteiden ja palveluiden maksamiseen ja laskutukseen liittyviä tietoja, kuten laskutusosoite, luottotietojen tarkastamiseen liittyvät tiedot, luottokorttitiedot, ja muut vastaavat taloudelliset tiedot, Lupalakimies palvelulle toimittamaasi aineistoa koskevat tiedot ja muita vastaavia Lupalakimies palvelun ja sinun välistä kanssakäymistä kuvaavia tietoja. Voimme nauhoittaa keskustelusi asiakaspalvelumme tai muun yhteyspalvelumme kanssa mikäli paikallinen laki tämän sallii.

Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen Henkilötietojasi voidaan käyttää pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, tekemiesi tilausten hallinnointiin sekä sopimusten täytäntöönpanoon ja muiden vastaavien velvoitteiden täyttämiseen. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös tuotteiden ja palveluiden toteuttamiseen, käyttäjien tunnistamiseen ja tietoturvasta huolehtimiseen sekä tuotteiden ja palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan lain sallimissa rajoissa. Voimme markkinoida tai muuten tuoda esiin muiden yritysten tuotteita tai palveluita omien palveluidemme yhteydessä. Henkilötietojasi ei kuitenkaan luovuteta Lupalakimies palvelun ulkopuolelle markkinointitarkoituksessa ilman suostumustasi.
 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen Henkilötietojasi voidaan käyttää Lupalakimies palvelun tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Silloin, kun se on mahdollista, pyrimme käyttämään tilastollisia ja muita vastaavia tietoja, joista yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös voidaksemme kohdentaa tuotteitamme ja palveluitamme sinulle. Voimme yhdistää eri tuotteiden ja palveluiden yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin, kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen ja voimme tehdä tilastoja tuotteiden ja palveluiden kehittämisen edellyttämässä laajuudessa.
 • Asiakasviestintä ja markkinointi Henkilötietojasi voidaan käyttää lain sallimissa rajoissa Lupalakimies palvelun ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään, esimerkiksi informoidaksemme sinua tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvistä asioista. Voimme myös tehdä asiakastyytyväisyyttä koskevia tutkimuksia.

Tietojen luovutus

Lupalakimies palvelun ei myy, lainaa tai muutoin luovuta henkilötietojasi Lupalakimies palvelun ulkopuolelle muuta kuin seuraavissa tilanteissa:

 • Suostumus Voimme luovuttaa henkilötietojasi siinä määrin kuin meillä on suostumuksesi kyseiseen luovutukseen. Jotkin palvelumme voivat olla luonteeltaan sellaisia, että niissä julkaistaan käyttäjien henkilötietoja, esimerkiksi lakimies palveluhakemisto, yhteisöpalvelut tai sellaiset palvelut, joiden avulla käyttäjät julkaisevat omia sisältöjään.
 • Lupalakimies palvelun konserniyhtiöt ja alihankkijat 
  Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Suomalainen Lupalakimies palvelun konserniyhtiöille ja valtuutetuille alihankkijoille siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä periaatteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun kuin Lupalakimies palvelun lukuun tarjottavan palvelun toteuttamiseen ja velvoitamme heidät pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.
 • Kansainväliset tietojen siirrot 
  Lupalakimies palvelun tuotteita ja palveluita toteutetaan eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja käyttäen. Tällöin henkilötietojasi voidaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia Euroopan talousalueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista.
 • Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset 
  Henkilötietojasi voidaan luovuttaa lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi Suomessa tai muissa maissa, joissa henkilötietoja käsitellään toimivien viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.
 • Yritysjärjestelyt 
  Mikäli Lupalakimies palvelun myy tai muuten järjestelee liiketoimintojaan, kyseiseen liiketoimintoon liittyviä henkilötietojasi voi siirtyä liiketoiminnan uusille omistajille.

Alaikäisiä koskevien tietojen käsittely

Lupalakimies palvelu pyrkii siihen, että se ei kerää alle 18 -vuotiaiden henkilötietoja. Koska palvelujen käyttäjien ikää voi olla vaikea todentaa, myös alle 18-vuotiaita koskevia tietoja saattaa päätyä asiakastieto kantoihimme. Varaamme oikeuden estää palvelun käytön alle 18-vuotiailta.

Toimintatapamme on, etteivät alaikäiset (Suomessa alle 18-vuotiaat henkilöt) voi tehdä oikeustoimia tällä sivustolla ilman vanhempansa tai laillisen holhoojansa suostumusta, ellei laista muuta johdu.

Tietojen laatu

Lupalakimies palvelu pyrkii kohtuullisin toimenpitein huolehtimaan siitä, että hallitsemamme henkilötiedot ovat ajan tasalla ja muutoinkin oikeellisia. Pyrimme poistamaan vanhentuneet ja/tai virheelliset tiedot. Jotkin Lupalakimies palvelu tuotteet ja palvelut voivat mahdollistaa sen, että käyttäjä itse hallinnoi keräämiämme henkilötietoja. Kehotamme sinua aika ajoin tarkistamaan tietojesi ajan tasaisuuden tällaisia työkaluja käyttäen. Pyydämme huomioimaan, että on jokaisen käyttäjän asiana olla toimittamatta Lupalakimies palvelulle virheelliseksi tietämäänsä tietoa.

Rekisterin suojaus

Lupalakimies palvelu käyttää tarkoituksenmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi.

Tällaisia keinoja voivat olla mm. palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen, alihankkijoiden huolellinen valinta sekä sopimuksellisten ja muiden vastaavien keinojen käyttö henkilötietojen käsittelyyn osallistuvien kolmansien osapuolten käytön yhteydessä. Voimme myös ottaa varmuuskopioita tarvittavassa määrin. Käytämme SSL- tai muita vastaavia standardien mukaisia tekniikoita suojataksemme palvelun käytön vaatiman luottamuksellisuuden.

Käyttäjän tunnistus ja evästeiden käyttö

Lupalakimies palvelu voi käyttää sivustoillaan evästeitä eli ”cookieta”. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka lähetetään päätelaitteeseesi sivustoltamme, ja joiden avulla tyypillisesti kerätään tiettyjä päätelaitetta koskevia tietoja. Evästeitä käytetään myös sivustomme liikenteen analysointiin, jotta voimme kehittää palveluitamme.

Lupalakimies palvelu voi myös käyttää ns. web beaconeita joidenkin sivustojensa yhteydessä. Lupalakimies palvelu ei käytä web beaconeita yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen henkilökohtaisesti, vaan sivustojemme kehittämiseen. Web beaconit ovat tyypillisesti sivustolle sijoitettavia graafisia kuvia, joiden avulla voidaan kerätä tietoja sivuston käytöstä. Tyypillisesti web beaconit eivät tuota muuta informaatiota, kuin mitä käyttäjän selain toimittaa palveluntarjoajalle osana palveluiden käyttöä. Niiden avulla voidaan myös analysoida evästeitä. Jos evästeiden käyttö on estetty, web beacon ei voi enää seurata tietyn käyttäjän toimintaa. Se voi kuitenkin edelleen kerätä selaimesi tuottamaa tietoa.

Mikäli et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat tulla informoiduksi ennen niiden vastaanottamista, voit muuttaa selaimesi asetuksia vastaavasti, mikäli selaimesi tämän mahdollistaa. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin johtaa siihen, että sivuston tai palvelun kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissäsi. Joidenkin palveluntarjoajien sivustot, joihin Lupalakimies palvelun sivustoilla on linkki, voivat myös käyttää evästeitä tai web beaconeita. Lupalakimies palvelu ei kuitenkaan ole pääsyä tai kontrollia tällaisiin evästeisiin.

Sinun oikeutesi

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Voit myös kieltää Lupalakimies palvelua käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää poistamaan sinua koskevat henkilötiedot Lupalakimies palvelun rekisteristä. Joissakin tapauksissa, erityisesti, jos haluat poistaa henkilötietojasi, tämä voi tarkoittaa sitä ettemme voi jatkaa palvelun tarjoamista sinulle. Voit käyttää tarjoamiamme profiilinhallinta työkaluja yllämainittuihin tarkoituksiin sillä ne tarjoavat sinulle suoran pääsyn osaan henkilötiedoistasi ja mahdollistavat niiden tehokkaan hallinnan.

Tietojesi rekisterinpitäjä

Iberia Inkasso
Calle Marbella 41
29640 Fuengirola
info@lupalakimies.fi

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.