Palvelusta

Palvelustamme löydät lakimiehet sekä erityisosaamisen ammattilaiset. Palvelemme lakimiehiä ja heidän asiakkaitaan löytämään toisensa palvelumme kautta.

Lupalakimies palvelu tarjoaa yksityishenkilöille ja yrityksille nopean ja helpon tavan löytää lupalakimies.
Riippumatta asian koosta tai luonteesta löydät parhaan asiantuntijan avuksesi.

Olemme esillä ja aktiivisia myös facebookissa , instagramissa sekä twitterissä.

Lupalakimies.fi ei ole jäsenjärjestö. Palvelumme on riippumaton palveluhakemisto.

Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista astui voimaan 2013

Vuoden 2013 alusta voimaan tulevan lain myötä oikeudenkäyntiasiamiehenä saa toimia vain luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja (auktorisoitu oikeudenkäyntiavustaja) eli lupalakimies.
Luvan myöntämisestä päättää riippumaton lautakunta, nimeltään oikeudenkäyntiavustajalautakunta. 
Lupaa on haettava kirjallisesti oikeudenkäyntiavustajalautakunnalta.
Lupa myönnetään edellytykset täyttävälle hakijalle toistaiseksi.

Uuden lain 8 §:ssä säädetään niistä velvollisuuksista, joita luvan saanut lakimies on toiminnassaan velvollinen noudattamaan. Säännökset ovat samankaltaisia asianajajien vastaaviin säännöksiin verrattuna. Luvan saaneita lakimiehiä valvovat sekä oikeudenkäyntiavustajalautakunta että perustettava valvontalautakunta. Varsinaisen valvonnan suorittaa valvontalautakunta. Luvan peruuttamisesta tai laissa mainitusta seuraamusmaksusta päättää oikeudenkäyntiavustajalautakunta valvontalautakunnan esityksestä.

Luvan saamisen edellytykset

Lupaa hakevalta henkilöltä edellytetään, että hän on suorittanut Suomessa oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon (kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto, oikeus- tai varanotaarin tutkinto tai pelkkä oikeustieteen jatkotutkinto ei riitä). Vastaava ulkomainen oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto hyväksytään, jos se on hakemuksesta Opetushallituksen päätöksellä Suomessa tunnustettu. Lisäksi edellytetään riittävää perehtyneisyyttä oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään.

Tarkemmin asiasta voi lukea Hallituksen esityksestä HE 318/2010.